Den norske fibromyalgi epidemiens vekst - og mulige fall

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Stortinget har i årene 1991-95 innskjerpet de medisinske vilkårene for å få uførepensjon. Loven krever nå at det skallegges til grunn et "vitenskapelig basert sykdomsbegrep" ved søknad om uførepensjon. Lovendringene er kontroversielleog er kritisert både fra juridisk og medisinsk hold. Det presenteres tall fra Rikstrygdeverkets statistikk som viserutviklingen av antall uførepensjonister før, under og etter lovendringene, med vekt på variasjon i kjønns- ogdiagnosefordeling. I siste del av 1980-årene var det en stor økning i antall uførepensjonister i Norge. Diffusesmertetilstander i muskel- og skjelettsystemet var årsak til en vesentlig del av denne økningen. Den nye diagnosenmyalgi/fibromyalgi var en betydelig faktor, med et maksimalt antall i 1989, da 2250 mennesker fikk uførepensjon meddenne diagnosen. Antallet nye uførepensjonister gikk ned i årene 1990-93, mens det igjen har vært en viss økning i1994-95. Bruken av diagnosen myalgi/fibromyalgi som inngangsbillett til uførepensjon diskuteres i lys av kravet som et"vitenskapelig basert sykdomsbegrep".

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media