Kristiansen AM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristiansen AM

Gjesdal S, Kristiansen AM
30.06.1997
Sammendrag Stortinget har i årene 1991-95 innskjerpet de medisinske vilkårene for å få uførepensjon. Loven krever nå at det skal legges til grunn et “vitenskapelig basert sykdomsbegrep” ved søknad om...