CT kombinert med arteriell portografi

Stensæth K-H, Aaløkken TM, Kolbenstvedt A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


22 pasienter ble i 1994-95 undersøkt med CT kombinert med arteriell portografi for evaluering av leversvulster. Majoriteten, 20 pasienter, hadde metastaser fra cancer coli. Alle pasientene var kandidater for leverreseksjon. I vår serie ble det hos fire pasienter funnet flere metastaser enn ved de rutinemessige radiologiske undersøkelser som førte til innleggelse. Undersøkelsen understøtter at CT kombinert med arteriell portografi er den mest sensitive metoden for påvisning av små maligne leversvulster, deres segmentale lokalisasjon og forholdet til de vaskulære strukturer. Optimalt resultat oppnås ved fravær av diffus parenkymsykdom og portal hypertensjon. Perfusjonsdefekter av annen årsak kan vanskeliggjøre bildetolkingen, men disse har ofte karakteristisk form og lokalisasjon. I vanskelige tilfeller bør man også gjøre tilleggsundersøkelser med ultrasonografi og MT.

Anbefalte artikler