Subakutt kutan lupus erythematosus

Jore S, Gran JT Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Subakutt kutan lupus erythematosus (SCLE) regnes som en undergruppe av systemisk lupus erythematosus (SLE), og rammer hovedsakelig middelaldrende kaukasiske kvinner. De dominerende kliniske symptomer er fra muskel- og skjelettsystemet og huden. Alvorlige systemiske manifestasjoner, som affeksjon av sentralnervesystem og nyrer opptrer sjelden. De fleste pasienter med subakutt kutan lupus erythematosus er sterkt fotosensitive, noe som er relatert til tilstedeværelsen av anti-SSA- og/eller anti-SSB-antistoffer.

Tilstanden minner om primært Sjögrens syndrom og SLE. Årsaken er ukjent. Sykdomsforløpet er karakterisert ved eksaserbasjoner og remisjoner. Det er beskrevet samtidig opptreden av subakutt kutan lupus erythematosus og andre lidelser av både reumatologisk og ikke-reumatologisk karakter, og det er blitt diskutert om subakutt kutan lupus erythematosus kan representere et paraneoplastisk syndrom. Behandling med antimalariamedikamenter gir ofte god effekt.

Anbefalte artikler