Psykiatriplan på tvers av forvaltningsnivåer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Tjenestetilbudet til personer med langvarige og alvorlige psykiske plager har vært preget av mangel på samordning ogsamarbeid mellom forvaltningsnivåene. Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune organiserte i 1993 etsamarbeidsprosjekt for å utvikle et helhetlig tjenestetilbud overfor disse pasientene. Via behandlings- oghjelpeapparatet og brukerorganisasjonene fant vi frem til langtidspsykiatriske pasienter med behov for tjenester fraflere forskjellige instanser. Vi fant en prevalens på fem per 1000. Data om tjenestebehov ble samlet inn vedpasientintervju og spørreskjema til fagpersonalet. Ut fra disse opplysningene ble det gjort tverrfaglige vurderinger omtjenestebehov for hver enkelt pasient. Denne kunnskapen har gitt oss mulighet til å utvikle en tiltakskjede som hengersammen på tvers av forvaltningsnivåer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media