Riaunet Å

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Riaunet Å

Åm T, Riaunet Å
10.05.1997
Sammendrag Tjenestetilbudet til personer med langvarige og alvorlige psykiske plager har vært preget av mangel på samordning og samarbeid mellom forvaltningsnivåene. Trondheim kommune og Sør-...