Funikkeltorsjon

Dæhlin L, Servoll E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sykehistorie og funn er gjennomgått hos 109 pasienter operert for funikkeltorsjon ved Haukeland Sykehus. De aller fleste pasientene var i tenårene og hadde plutselig innsettende og sterke skrotalsmerter. Ved undersøkelse ble det funnet en øm resistens i scrotum, og halvparten hadde testisretraksjon eller rubor i skrotalhuden. 22% av testiklene ble fjernet på grunn av gangren, og alle disse pasientene hadde en sykehistorie på mer enn 24 timer. På den annen side hadde 95% av pasientene med vital testis en sykehistorie på mindre enn ett døgn. Testissekvele utvikles etter få timers iskemi. Tilstandens hastegrad må derfor understrekes.

Anbefalte artikler