Gjentatte spontanaborter

Bjercke S, Tanbo T, Åbyholm T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi har gjort en kritisk gjennomgangav litteratur som omhandler gjentatte spontanaborter. I denne artikkelen diskuterer vi etiologien og beskriver hvordan vi ved vår avdeling legger opp utredning og behandling av denne pasientgruppen.

Anbefalte artikler