Kardiale natriuretiske peptider som markør for venstre ventrikkel-dysfunksjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sirkulerende konsentrasjoner av de kardiale natriuretiske peptidene atrial natriuretisk faktor (ANF), N-terminalpro-ANF (pro-ANF) og type B (brain) natriuretisk peptid (BNP) er alle forøket ved manifest hjertesvikt. Hvorvidt målingav disse peptidene kan brukes til å identifisere pasienter med mild eller asymptomatisk venstre ventrikkel-dysfunksjonog derved benyttes som kriterium for terapeutisk intervensjon hos pasienter med tidligere hjerteinfarkt, er ennå ikkeklarlagt. Målet med denne undersøkelsen var å foreta en kritisk evaluering av plasma-ANF-, pro-ANF- og BNP-målingersdiagnostiske presisjon. En fortløpende serie av 254 pasienter, henvist til diagnostisk venstresidighjertekateterisering, ble inkludert i undersøkelsen. Av disse hadde 128 en sykehistorie med tidligere hjerteinfarkt.Logistisk regresjonsanalyse og beregning av arealet under den såkalte ROC (receiver-operatingcharacteristic)-funksjonen viste at BNP var en bedre markør for redusert venstre ventrikkel-funksjon enn ANF ogpro-ANF. Imidlertid var den samlede diagnostiske presisjon for alle tre peptiders vedkommende relativt beskjeden. Visetter derfor spørsmålstegn ved den kliniske nytteverdi av bestemmelse av kardiale natriuretiske peptider, og om slikemålinger kan benyttes som kriterium for terapeutisk intervensjon hos asymptomatiske pasienter med tidligerehjerteinfarkt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media