Retningslinjer for diagnose og oppfølging av cøliaki

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Insidens- og prevalenstall fra Norge har indikert at cøliaki forekommer hos ca. 1 per 800 individer. Langt høyereforekomst er rapportert fra Sverige (ca. 1 per 300), også blant presumptivt friske blodgivere. Også fra Italia er detrapportert meget høy prevalens. Ved screening av over 2000 blodgivere i Bergen har man nylig funnet åtte nye tilfellerav cøliaki (verifisert ved biopsi), og dette tyder på at cøliaki er langt hyppigere i Norge enn tidligere antatt.Symptomene er ofte vage og ukarakteristiske, oligo- og asymptomatiske tilfeller er ikke uvanlig. I Norge ergjennomsnittlig tid fra symptomdebut til diagnose over 21 år hos voksne cøliakere. Det er viktig at legene eroppmerksomme på forekomsten av cøliaki. Fagrådet i Norsk cøliakiforening har derfor utarbeidet retningslinjer fordiagnostikk og oppfølging av pasienter med cøliaki for å øke legenes oppmerksomhet omkring denne sykdommen og medvirketil et standardisert utrednings- og oppfølgingsprogram for pasientene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media