Retningslinjer for diagnose og oppfølging av cøliaki

Fluge G, Dybdahl JH, Ek J, Løvik A, Røhme R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Insidens- og prevalenstall fra Norge har indikert at cøliaki forekommer hos ca. 1 per 800 individer. Langt høyere forekomst er rapportert fra Sverige (ca. 1 per 300), også blant presumptivt friske blodgivere. Også fra Italia er det rapportert meget høy prevalens. Ved screening av over 2000 blodgivere i Bergen har man nylig funnet åtte nye tilfeller av cøliaki (verifisert ved biopsi), og dette tyder på at cøliaki er langt hyppigere i Norge enn tidligere antatt. Symptomene er ofte vage og ukarakteristiske, oligo- og asymptomatiske tilfeller er ikke uvanlig. I Norge er gjennomsnittlig tid fra symptomdebut til diagnose over 21 år hos voksne cøliakere. Det er viktig at legene er oppmerksomme på forekomsten av cøliaki. Fagrådet i Norsk cøliakiforening har derfor utarbeidet retningslinjer for diagnostikk og oppfølging av pasienter med cøliaki for å øke legenes oppmerksomhet omkring denne sykdommen og medvirke til et standardisert utrednings- og oppfølgingsprogram for pasientene.

Anbefalte artikler