Remitterende seronegativ symmetrisk synovitt med pittingødem

Lilleby V, Gran JT Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Remitterende symmetrisk seronegativ synovitt med pittingødem (RS3PE-syndrom) er et klinisk syndrom, beskrevet første gang i 1985. Syndromet karakteriseres ved akutt innsettende synovitt i hendene, håndledd og fingerfleksorenes seneskjeder. Pasientene har pittingødem på håndbaken og er seronegative med henblikk på reumatoide faktorer og antinukleære antistoffer. Det presenteres i denne artikkelen tre sykehistorier og gjøres rede for diagnostikk og differensialdiagnoser. Tilstanden er remitterende og har en god prognose.

Anbefalte artikler