Laserdivertikkulotomi ved hypopharynxdivertikkel (Zenkers divertikkel)

Hannisdal KS, Brøndbo K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Fra 1992 til 1995 har Øre-nese-halsavdelingen ved Rikshospitalet utredet 29 og behandlet 28 pasienter med hypopharynxdivertikkel med laserdivertikkulotomi. Det ble utført myotomi av m. cricopharyngicus med et spesiallaget skop og CO2-laser. En pasient fikk mediastinitt som følge av perforasjon under innledende hypofaryngoskopi. De fleste pasientene fikk betydelig symptombedring postoperativt. Av fordeler med metoden vil vi fremheve kortere operasjons- og liggetid og lavere morbiditet. Inngrepet kan dessuten utføres på eldre pasienter med andre kompliserende sykdommer. I denne artikkelen beskrives operasjonsteknikk og resultater.

Anbefalte artikler