Sykdommen moyamoya

Larsen KT, Herder GA, Prytz JF, Henriksen OA, Eeg-Olofsson O, Eeg-Olofsson KE, Pelletieri L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sykdommen moyamoya er en sjelden, uforutsigbar og progredierende tilstand som fører til cerebrovaskulær insuffisiens. Symptomene kan være transitorisk cerebral iskemi, hemiplegi, alternerende hemiplegi, epileptiske anfall eller korea. Diagnosen kan bare stilles sikkert med angiografi hvor det typiske bilde er stenose av større intracerebrale kar og danning av et fint nettverk av kollateralkar. Ulike operasjonsmetoder er utviklet for å bedre blodtilførselen til hjernen ved sykdommen.

I Nordland har vi hatt tre barn med moyamoya. To har fått utført revaskulariserende operasjon i Uppsala, Sverige, med flytting av en overflatisk skalparterie inn på overflaten av det affiserte hjerneområdet.

I artikkelen presenteres sykehistoriene, patogenese, diagnostikk, prognose og behandlingsmuligheter.

Anbefalte artikler