Behandling av skuddskader i ansiktet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Pasienter med skuddskader i ansiktet skal gjennomgå en generell undersøkelse og resuscitering i skadestue, der frieluftveier sikres og blødninger stanses. Videre utredning med røntgen thorax, CT caput med ansiktsskjelett og eventueltrøntgen cervicalcolumna og angiografi er nødvendig. Den tidlige kirurgiske behandling er avhengig av type skuddskade,dvs. hvorvidt det dreier seg om høyenergiskuddskade, lavenergiskuddskade eller nærskudd med hagle. Tradisjonellbehandling av skuddskader i ansiktet er basert på erfaringer med høyenergiskader i krig og består av debridement,primær sutur og lukket frakturbehandling. Denne behandlingen gir dårlig stabilisering av gjenværende bein med kollapsog kontraksjon av bløtvevene. I senere år har man også ved skuddskader initialt benyttet moderne maksillofacialerekonstruksjonsprinsipper slik som åpen reduksjon og plateosteosyntese, beintransplantasjoner, bløtvevsrekonstruksjonerog anvendelse av frie vaskulariserte transplantater. Denne initiale endelige behandlingen gir bedre estetiske ogfunksjonelle resultater og anbefales spesielt ved lavenergiskader, men er også aktuell ved høyenergiskader og nærskuddmed hagle.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media