Behandling av skuddskader i ansiktet

Høgevold HE, Lyberg T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Pasienter med skuddskader i ansiktet skal gjennomgå en generell undersøkelse og resuscitering i skadestue, der frie luftveier sikres og blødninger stanses. Videre utredning med røntgen thorax, CT caput med ansiktsskjelett og eventuelt røntgen cervicalcolumna og angiografi er nødvendig. Den tidlige kirurgiske behandling er avhengig av type skuddskade, dvs. hvorvidt det dreier seg om høyenergiskuddskade, lavenergiskuddskade eller nærskudd med hagle. Tradisjonell behandling av skuddskader i ansiktet er basert på erfaringer med høyenergiskader i krig og består av debridement, primær sutur og lukket frakturbehandling. Denne behandlingen gir dårlig stabilisering av gjenværende bein med kollaps og kontraksjon av bløtvevene. I senere år har man også ved skuddskader initialt benyttet moderne maksillofaciale rekonstruksjonsprinsipper slik som åpen reduksjon og plateosteosyntese, beintransplantasjoner, bløtvevsrekonstruksjoner og anvendelse av frie vaskulariserte transplantater. Denne initiale endelige behandlingen gir bedre estetiske og funksjonelle resultater og anbefales spesielt ved lavenergiskader, men er også aktuell ved høyenergiskader og nærskudd med hagle.

Anbefalte artikler