Medisinsk publisering - kunnskapsformidling eller personlig promovering?

Nylenna M Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Medisinsk publisering har endret karakter gjennom tidene. Fra å være informasjonskanaler for klinikere er medisinske tidsskrifter blitt meritteringsorganer for forskere. Merittfunksjonen er blitt en av de sterkeste drivkreftene for vitenskapelig publisering. Dette kan beskrives som en utvikling der oppmerksomheten er flyttet fra leseren til forfatteren som den viktigste person i publiseringsprosessen.

Internasjonale retningslinjer og krav til forfatterskap etterleves ikke i tilstrekkelig grad, og det har utviklet seg en kultur med multiforfatterskap og såkalte gaveforfatterskap. I tillegg til en kraftig økning i publiserte vitenskapelige arbeider har hver artikkel nå gjennomsnittlig langt flere forfattere enn før.

Denne utviklingen skaper problemer i forhold til begge hovedelementene i det vitenskapelige forfatterskap; forfatterens ansvarlighet overfor leserne og meritteringsfunksjonen av publiserte arbeider. Ulik praktisering av regler for medforfatterskap gjør det vanskelig å fortolke og sammenlikne forskjellige forskeres publikasjonslister, og når det reises tvil om troverdigheten av publiserte arbeider, kan det være vanskelig å finne ut hvem av forfatterne som egentlig er ansvarlig.

De internasjonale retningslinjene for forfatterskap må bli bedre kjent, og forskningsmiljøene og universitetene må se til at disse retningslinjene følges.

Anbefalte artikler