Medisinsk publisering - kunnskapsformidling eller personlig promovering?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Medisinsk publisering har endret karakter gjennom tidene. Fra å være informasjonskanaler for klinikere er medisinsketidsskrifter blitt meritteringsorganer for forskere. Merittfunksjonen er blitt en av de sterkeste drivkreftene forvitenskapelig publisering. Dette kan beskrives som en utvikling der oppmerksomheten er flyttet fra leseren tilforfatteren som den viktigste person i publiseringsprosessen.

  Internasjonale retningslinjer og krav til forfatterskap etterleves ikke i tilstrekkelig grad, og det har utvikletseg en kultur med multiforfatterskap og såkalte gaveforfatterskap. I tillegg til en kraftig økning i publisertevitenskapelige arbeider har hver artikkel nå gjennomsnittlig langt flere forfattere enn før.

  Denne utviklingen skaper problemer i forhold til begge hovedelementene i det vitenskapelige forfatterskap;forfatterens ansvarlighet overfor leserne og meritteringsfunksjonen av publiserte arbeider. Ulik praktisering av reglerfor medforfatterskap gjør det vanskelig å fortolke og sammenlikne forskjellige forskeres publikasjonslister, og når detreises tvil om troverdigheten av publiserte arbeider, kan det være vanskelig å finne ut hvem av forfatterne somegentlig er ansvarlig.

  De internasjonale retningslinjene for forfatterskap må bli bedre kjent, og forskningsmiljøene og universitetene måse til at disse retningslinjene følges.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media