Henri Becquerels oppdagelse av radioaktivitet, og nukleærmedisinens historie

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  2. mars 1996 var det 100 år siden Henri Becquerel oppdaget radioaktiv stråling fra uran. Dette var innledningen til eneventyrlig oppdagelsesfase som ble belønnet med tallrike nobelpriser. Marie og Pierre Curie påviste at også thorium varradioaktivt, og de fant to nye grunnstoffer; polonium og radium. De påviste at den radioaktive strålingen kunne skillesi alfa-, beta- og gamma-stråling. I 1933 greide deres datter Irene Joliot- Curie og hennes mann Frederic Joliot som deførste å fremstille radioaktivitet kunstig ved å bombardere atomkjerner med alfapartikler. Nesten umiddelbart etterpårapporterte Enrico Fermi at det samme var mulig ved å bombardere med neutroner. Med Ernest Lawrences konstruksjon avsyklotronen ble tilsvarende produksjon mulig også med bombardement med protoner. At man kunne lage radioaktive isotoperav ulike grunnstoffer åpnet for tracerstudier i større bredde, særlig etter at atomreaktoren i Oak Rigde i USA i 1946startet med produksjon av radionuklider. Radium ble brukt terapeutisk allerede i 1901, og de første kliniske,diagnostiske studier ble gjort i 1925. Likevel var det først i tiden etter den annen verdenskrig at den medisinske ogvitenskapelige bruken av radioaktivitet skjøt virkelig fart. Artikkelen gir en oversikt over denne utviklingeninternasjonalt og her hjemme frem til i dag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media