Seksuelle overgrep mot gutter

Horneland M, Hanstad AM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Selv om seksuelle overgrep mot gutter omtales mindre enn overgrep mot jenter, regner man at hvert tredje misbruksoffer er en gutt. Denne artikkelen oppsummerer symptomatologi og reaksjonsmåter hos gutter/menn. I forhold til kvinner, som vanligvis reagerer med depresjon og skyldfølelse, reagerer menn mye mer med sinne over hva som er skjedd. Psykosomatiske plager er heller ikke uvanlig, sammen med seksuelle vansker, homofobi og overdreven maskulinisering. Så mange som 30-50% av voldtektsmenn og overgripere har selv vært misbrukt som barn. Ved å komme i behandlingsdialog med misbrukte om det som har hendt, kan en forhåpentligvis hindre en slik atferdsutvikling. Erfaringer med behandling av voksne menn som ble misbrukt som gutter formidles og sammenholdes med litteratur på området.

Anbefalte artikler