Hanstad AM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanstad AM

Horneland M, Hanstad AM
30.11.1996
Sammendrag Erfaringer med en større overgrepssak i et mindre norsk lokalsamfunn rapporteres. Da ofrene som voksne fortalte hva de hadde opplevd som gutter, kom det frem at flere hadde vært utsatt for...
Horneland M, Hanstad AM
30.11.1996
Sammendrag Selv om seksuelle overgrep mot gutter omtales mindre enn overgrep mot jenter, regner man at hvert tredje misbruksoffer er en gutt. Denne artikkelen oppsummerer symptomatologi og...
Hanstad AM
10.09.1996
Sammendrag For at allmennpraktikeren skal kunne utøve sitt håndverk, må han evne å forene holdninger, kunnskaper og ferdigheter i livslang læring. I denne sammenheng er refleksjon over egen praksis...
Hanstad AM
30.06.1996
Det er en økende oppmerksomhet omkring unge menneskers helse. I mediene dreier det seg bl.a. om mentale lidelser, svangerskapsavbrudd, seksuelt overførbare sykdommer, spiseforstyrrelser og rusmisbruk...