Aksepterte nedre hemoglobingrenser i den perioperative periode

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Indikasjon for blodtransfusjon blir av ulike årsaker i dag vurdert strengt. De fleste steder aksepteres derfor laverehemoglobinnivåer enn hva som var vanlig tidligere. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant norske anestesilegerfor å kartlegge praksis med hensyn til bruk av blodsparingsteknikker og aksepterte nedre hemoglobin-grenser hos ulikepasientgrupper som gjennomgår kirurgiske inngrep.

  206 spørreskjemaer (49%) ble returnert. Det var få steder man drev med systematisk blodsparing med flere metoder.Vanligste teknikker var peroperativ autotransfusjon (ti steder) og postoperativ autotransfusjon (18 steder).Anestesilegers syn på nedre Hb-grense innenfor de ulike pasientgruppene varierte, men det spilte ingen rolle omanestesilegen var spesialist eller ikke, om han/hun arbeidet ved lokalsykehus, sentralsykehus eller regionsykehus ellervar overlege eller underordnet lege. Størst variasjon i synet på aksepterte Hb-grenser fant vi når det dreier seg ombarn, der nedre Hb-grense både per- og postoperativt varierte mellom 5 g/100 ml og 12 g/100 ml.

  Selv med de svakheter en slik grov spørreundersøkelse har, gir den likevel en viss oversikt over praksis i dag medhensyn til systematisk blodsparing og norske anestesilegers syn på indikasjon for blodtransfusjon i den perioperativeperiode.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media