Aksepterte nedre hemoglobingrenser i den perioperative periode

Kongsgaard UE, Aune H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Indikasjon for blodtransfusjon blir av ulike årsaker i dag vurdert strengt. De fleste steder aksepteres derfor lavere hemoglobinnivåer enn hva som var vanlig tidligere. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant norske anestesileger for å kartlegge praksis med hensyn til bruk av blodsparingsteknikker og aksepterte nedre hemoglobin-grenser hos ulike pasientgrupper som gjennomgår kirurgiske inngrep.

206 spørreskjemaer (49%) ble returnert. Det var få steder man drev med systematisk blodsparing med flere metoder. Vanligste teknikker var peroperativ autotransfusjon (ti steder) og postoperativ autotransfusjon (18 steder). Anestesilegers syn på nedre Hb-grense innenfor de ulike pasientgruppene varierte, men det spilte ingen rolle om anestesilegen var spesialist eller ikke, om han/hun arbeidet ved lokalsykehus, sentralsykehus eller regionsykehus eller var overlege eller underordnet lege. Størst variasjon i synet på aksepterte Hb-grenser fant vi når det dreier seg om barn, der nedre Hb-grense både per- og postoperativt varierte mellom 5 g/100 ml og 12 g/100 ml.

Selv med de svakheter en slik grov spørreundersøkelse har, gir den likevel en viss oversikt over praksis i dag med hensyn til systematisk blodsparing og norske anestesilegers syn på indikasjon for blodtransfusjon i den perioperative periode.

Anbefalte artikler