Aune H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aune H

Aune H
10.05.1997
Knut W. Ruyter og medarbeidere presenterer i dette nummer av Tidsskriftet erfaringene fra et prosjektarbeid med utprøvning av kliniske etikkomiteer ved tre norske sykehus (1). Utøvelse av medisinsk...
Kongsgaard UE, Aune H
10.11.1996
Sammendrag Indikasjon for blodtransfusjon blir av ulike årsaker i dag vurdert strengt. De fleste steder aksepteres derfor lavere hemoglobinnivåer enn hva som var vanlig tidligere. Vi har gjennomført...