Lumbale skiveprolapser hos ungdom

Furnes O, Bøe A, Sudmann E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi har undersøkt forekomst, sykehistorie, kliniske funn og behandlingsresultater ved lumbale skiveprolapser hos ungdom.

I perioden januar 1992 til medio mars 1995 opererte vi ved vårt sykehus 20 ungdommer, ti kvinner og ti menn,i alderen 15-19 år (3,4% av alle lumbale skiveprolapser). Hos fem pasienter gikk det over ett år før riktig diagnose ble stilt. Median tid fra symptomdebut til operasjon var ett år (en måned-fem år). Ryggsmerter med utstråling var det dominerende symptom (17/20). Lasègues prøve var positiv hos 19 av 20. Avvergeskoliose fantes hos sju. Prolapsnivået var det samme som hos voksne. Det var ingen per- eller postoperative komplikasjoner, og alle hadde utmerket eller godt resultat, unntatt en som ikke hadde peroperativt prolapsfunn.

Lumbalt skiveprolaps bør vurderes som diagnose hos ungdom med smerter i ryggen og samtidig utstrålende smerter til den ene eller begge underekstremiteter. Korttidsresultatet ved operativ behandling er godt. Utredning og behandling bør følge de samme retningslinjer som hos voksne.

Anbefalte artikler