HIVs proteinase - et mål for antivirale midler

Grinde B, Jonassen TØ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Den enorme satsingen på utvikling av medikamenter som hemmer HIVs proteinase begynner å bære frukter. I USA ble saquinavir (Invirase, Roche) godkjent for behandling av pasienter med AIDS i desember 1995. Ritnoavir (Norvir, Abbott) og indinavir (Crixivan, Merck) ble godkjent i mars 1996. Kliniske forsøk antyder at disse midlene kan være bedre enn de revers transkriptase-hemmerne som har vært eneste godkjente behandling av HIV-infeksjon. I denne artikkelen belyser vi bakgrunnen for suksessen. Vi beskriver funksjonen til HIVs proteinase, og de strategiene som ligger bak utviklingen av hemmere av enzymet. Disse stoffene har ført til optimisme i behandlingen av HIV-infeksjon og AIDS, og viser at kombinasjonen av bioteknologi og datamaskiner er et verdifullt verktøy for utvikling av nye medikamenter.

Anbefalte artikler