Endoskopiske teknikker i behandling av stein i de øvre urinveier

Hem E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Selv med utstrakt bruk av ekstrakorporal steinknusing (ESWL), vil 15- 20% av nyresteinpasientene trenge mer invasive metoder for å bli kvitt sine plager. Perkutan nefrolitotripsi innebærer at man skaffer seg tilgang til nyrebekkenet gjennom en stikkanal og fjerner stein(ene) under synets ledelse. Den største delen av steinene må fragmenteres før de kan fjernes. Metoden anvendes ved større steiner (> 2,5 cm), korallsteiner, harde steiner, og i de tilfeller hvor kroppsform og nyreanomalier gjør pasienten uegnet for ESWL-behandling. Komplikasjoner er få; vesentlig i form av noe blødning og feber.

Utviklingen av stadig tynnere ureteroskop har muliggjort trygg og effektiv behandling av ureterstein når ESWL-behandling enten svikter eller ikke er aktuelt. Suksessrater på 97% er rapportert. Også her må et stort antall steiner fragmenteres før de kan ekstraheres. Ultralydsonder og elektrohydrauliske prober har vært mest anvendt, men krever større diameter på skopet (ultralydsonder) eller er risikable i bruk (elektrohydrauliske prober). Fleksible skop, tynne rette skop og laserteknologi bør få økt anvendelse i steinbehandlingen også i Norge.

Anbefalte artikler