Behandling av supraventrikulær takykardi hos barn

Norgård G, Greve G, Hals J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Supraventrikulær takykardi i barnealder kan ha alvorlige symptomer, men hos de fleste spedbarn er akuttbehandlingen enkel og prognosen god. Arytmien vil forsvinne hos 60-90% av spedbarna i løpet av 6-12 måneder, mens eldre barn har større risiko for residiv. Som akuttbehandling anbefaler vi dykkerrefleks hos yngre spedbarn og adenosin i alle aldersgrupper. Vi vil advare mot bruk av intravenøs verapamil til spedbarn. Flekainid er et trygt og effektivt medikament i akutt og profylaktisk behandling ved normalt strukturert hjerte og normal venstre ventrikkel-funksjon. Medikamentell kombinasjonsbehandling skal forsøkes før radiofrekvensablasjon overveies.

Anbefalte artikler