Akustisk rhinometri

Djupesland P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Akustisk rhinometri er en ny og enkel teknikk velegnet til objektiv beskrivelse av nesehulenes geometri. Et svakt, susende lydsignal genereres i bunnen av et rør og sendes inn i nesehulen via et anatomisk tilpasset nesestykke. Ved dataanalyse av forskjellen mellom det inngående og reflekterte lydbilde fremstilles nesehulens tverrsnittsarealer som funksjon av avstanden fra neseåpningen. Metoden er svært rask, nøyaktig, uten bivirkninger og ubehag, uavhengig av luftstrøm, krever minimalt samarbeid og kan gjentas utallige ganger.

En rekke studier de siste årene har vist at akustisk rhinometri er velegnet til å illustrere neseslimhinnenes normale fysiologi, dokumentere avvikende anatomi og eksponering for allergener og andre luftveisirritanter samt til å overvåke effekten av operativ og medikamentell behandling. Egne erfaringer med en nyutviklet barneprobe har vist at teknikken er ypperlig egnet til undersøkelse av barn helt ned til nyfødtalder. Akustisk rhinometri har egenskaper som gjør at metoden fortjener en sentral plass i rhinologisk forskning og praksis.

Anbefalte artikler