Akustisk rhinometri

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Akustisk rhinometri er en ny og enkel teknikk velegnet til objektiv beskrivelse av nesehulenes geometri. Et svakt,susende lydsignal genereres i bunnen av et rør og sendes inn i nesehulen via et anatomisk tilpasset nesestykke. Veddataanalyse av forskjellen mellom det inngående og reflekterte lydbilde fremstilles nesehulens tverrsnittsarealer somfunksjon av avstanden fra neseåpningen. Metoden er svært rask, nøyaktig, uten bivirkninger og ubehag, uavhengig avluftstrøm, krever minimalt samarbeid og kan gjentas utallige ganger.

  En rekke studier de siste årene har vist at akustisk rhinometri er velegnet til å illustrere neseslimhinnenesnormale fysiologi, dokumentere avvikende anatomi og eksponering for allergener og andre luftveisirritanter samt til åovervåke effekten av operativ og medikamentell behandling. Egne erfaringer med en nyutviklet barneprobe har vist atteknikken er ypperlig egnet til undersøkelse av barn helt ned til nyfødtalder. Akustisk rhinometri har egenskaper somgjør at metoden fortjener en sentral plass i rhinologisk forskning og praksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media