Risiko som begrep og utfordring i helsevesenet

Graff-Iversen S Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Innen forebyggende medisin er absolutt, relativ og tilskrivbar risiko veldefinerte begreper. Som grunnlag for medisinske beslutninger er absolutt risiko og endringer i denne viktig, og tidsskrifter bør kreve av forfattere at absolutt risiko blir nevnt i publikasjoner. Tilskrivbar risiko viser det teoretiske forebyggingspotensialet og er nyttig i planlegging av samfunnsrettede tiltak.

Argumenter mot risikointervensjon hos friske personer er ofte generelle, i den forstand at de gjelder alle risikofaktorer og alle intervensjoner sett under ett. Når det gjelder gevinst, må man derimot se på hver intervensjon separat. Det foreligger dokumentert effekt av flere typer intervensjon innen forebygging av hjerte- og karsykdom. Kvalitet i alle ledd av gjennomføringen er imidlertid vesentlig for å oppnå effekt, når erfaring fra klinisk forskning går over til å bli vanlig praksis. God gjennomføring og utvikling av hensiktsmessig kvalitetssikring er utfordringer for helsetjenesten.

Anbefalte artikler