Graff-Iversen S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Graff-Iversen S

Sandvig A, Hewitt S, Wøien G, Graff-Iversen S, Lien L
20.06.1997
Sammendrag I denne artikkelen presenteres resultater fra tre runder med hjerte- og karundersøkelser av menn og kvinner i alderen 40-42 år i Hedmark fylke i 1988, 1991 og 1994. Disse sammenliknes med...
Hjort PF, Waaler HT, Tverdal A, Graff-Iversen S, Trygg K
20.10.1996
Sammendrag Fysisk aktivitet er viktig for helsen. Inaktivitet er en selvstendig risikofaktor for sykdom og forsterker aldringsprosessen. I spørreundersøkelser svarer befolkningen stort sett at de...
Graff-Iversen S
20.09.1996
Sammendrag Innen forebyggende medisin er absolutt, relativ og tilskrivbar risiko veldefinerte begreper. Som grunnlag for medisinske beslutninger er absolutt risiko og endringer i denne viktig, og...