Residivfrekvens ved hernia inguinalis

Schjøth-Iversen L, Nilsen B, Line PD Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I årene 1980-89 ble det ved Lillehammer fylkessykehus utført 701 lyskebrokkinngrep hos 592 pasienter. 582 av inngrepene ble etterundersøkt (83% oppfølging). Gjennomsnittlig observasjonstid var ti år. Residivfrekvensen var 12%. Residivfrekvensen var 8% når inngrepet ble foretatt av spesialister, mens residivfrekvensen for underordnede leger var 13%. Disse residivfrekvensene er høyere enn aksepterte tall fra utenlandske studier og gir grunn til bestrebelser mot kvalitetsforbedring. Basert på vår retrospektive undersøkelse og litteraturgjennomgang er operasjonsmetodikken ved avdelingen endret og standardisert: Vi bruker nettpluggmetoden ad modum Gilbert. En database for prospektiv oppfølging er i drift.

Anbefalte artikler