Residivfrekvens ved hernia inguinalis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I årene 1980-89 ble det ved Lillehammer fylkessykehus utført 701 lyskebrokkinngrep hos 592 pasienter. 582 av inngrepeneble etterundersøkt (83% oppfølging). Gjennomsnittlig observasjonstid var ti år. Residivfrekvensen var 12%.Residivfrekvensen var 8% når inngrepet ble foretatt av spesialister, mens residivfrekvensen for underordnede leger var13%. Disse residivfrekvensene er høyere enn aksepterte tall fra utenlandske studier og gir grunn til bestrebelser motkvalitetsforbedring. Basert på vår retrospektive undersøkelse og litteraturgjennomgang er operasjonsmetodikken vedavdelingen endret og standardisert: Vi bruker nettpluggmetoden ad modum Gilbert. En database for prospektiv oppfølginger i drift.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media