Schjøth-Iversen L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Schjøth-Iversen L

Schjøth-Iversen L, Nilsen B, Line PD
30.09.1996
Sammendrag I årene 1980-89 ble det ved Lillehammer fylkessykehus utført 701 lyskebrokkinngrep hos 592 pasienter. 582 av inngrepene ble etterundersøkt (83% oppfølging). Gjennomsnittlig observasjonstid...