Muskel- og skjelettplager blant tannhelsepersonell

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I forbindelse med oppfølgingen av en handlingsplan mot belastningslidelser ble det i 1989 og 1990 gjennomført enspørreundersøkelse blant ansatte i den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland. Hensikten var primært å undersøke ommuskel- og skjelettplager var assosiert med karakteristika ved den enkelte arbeidstaker eller forhold påarbeidsplassen.

  Hele 81% av de ansatte hadde eller hadde i løpet av de siste 12 måneder hatt en eller annen plage i muskel- ogskjelettsystemet. Plager i nedre del av ryggen ble registrert hos 49%, i nakke hos 47% og i skuldrer hos 45%.

  Forekomsten av plager blant tannhelsepersonellet i Hordaland avviker ikke vesentlig fra funn i andre deler avbefolkningen.

  Det viste seg ikke vesentlige kjønnsforskjeller eller forskjeller mellom de ulike yrkesgruppene i tannhelsetjenestenmht. forekomst av plager før lokalisasjon ble trukket inn i analysene.

  Det ble funnet positiv assosiasjon mellom alder og nakkeplager.

  Ergonomisk veltilpasset utstyr var negativt assosiert med skulderplager. Opplevd arbeidsbelastning var positivtassosiert med skulderplager.

  Stor deltakelse i sportsaktiviteter viste negativ assosiasjon med ryggplager.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media