Morken T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morken T

Morken T, Augustson T, Helland S
20.10.1999
Sammendrag Yrkesrelaterte hudplager er vanlig blant ansatte i tannhelsetjenesten. Vi har gjennomført en spørreskjemaundersøkelse med sikte på å undersøke forekomsten av og mulige årsaker til...
Augustson TE, Morken T
30.09.1996
Sammendrag I forbindelse med oppfølgingen av en handlingsplan mot belastningslidelser ble det i 1989 og 1990 gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i den offentlige tannhelsetjenesten i...