Forebyggende helsetjenester i kommunene i Buskerud - miljørettet helsevern

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forebyggende tjenester i kommunene er avgjørende for å nå en rekke nasjonale helsemål. For å kartlegge kommunenesmiljørettede helseverntjenester og finne ut om øremerkede midler over Samlet plan har bidratt til å bedre dissetjenestene i Buskerud, ble fylkets 21 kommuneleger bedt om å besvare et spørreskjema i mars 1995.

  15 av 20 kommuneleger som besvarte skjemaet, vurderte de miljørettede helseverntjenestene som utilstrekkelige ihenhold til kommunehelsetjenesteloven. Kommunene avsetter ikke tilstrekkelig personell og midler slik at tjenesten kanutøves slik loven forutsetter. Svarene kan tyde på at Samlet plan har medvirket til bedre tjenester, særlig pånasjonalt prioriterte områder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media