Forebyggende helsetjenester i kommunene i Buskerud - miljørettet helsevern

Rognerud M, Lappegard Ø Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forebyggende tjenester i kommunene er avgjørende for å nå en rekke nasjonale helsemål. For å kartlegge kommunenes miljørettede helseverntjenester og finne ut om øremerkede midler over Samlet plan har bidratt til å bedre disse tjenestene i Buskerud, ble fylkets 21 kommuneleger bedt om å besvare et spørreskjema i mars 1995.

15 av 20 kommuneleger som besvarte skjemaet, vurderte de miljørettede helseverntjenestene som utilstrekkelige i henhold til kommunehelsetjenesteloven. Kommunene avsetter ikke tilstrekkelig personell og midler slik at tjenesten kan utøves slik loven forutsetter. Svarene kan tyde på at Samlet plan har medvirket til bedre tjenester, særlig på nasjonalt prioriterte områder.

Anbefalte artikler