Lappegard Ø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lappegard Ø

Lappegard Ø, Bruusgaard D
20.04.1997
Sammendrag I prosjektet Friskere befolkning eller strengere leger?, analyseres bakgrunnen for en kraftig nedgang i sykefraværet i Ål kommune i 1994. Et vidt spekter av metoder, delvis basert på...
Rognerud M, Lappegard Ø
30.09.1996
Sammendrag Forebyggende tjenester i kommunene er avgjørende for å nå en rekke nasjonale helsemål. For å kartlegge kommunenes miljørettede helseverntjenester og finne ut om øremerkede midler over...