Allmennpraktikeren som håndverker

Hanstad AM Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


For at allmennpraktikeren skal kunne utøve sitt håndverk, må han evne å forene holdninger, kunnskaper og ferdigheter i livslang læring. I denne sammenheng er refleksjon over egen praksis viktig, alene eller sammen med kolleger, fordi allmennpraktikeren har en ensom arbeidsplass. Kravene til håndverket allmennmedisin er avhengig av hvor man arbeider. Likevel er det en rekke praktiske ferdigheter alle allmennpraktikere bør beherske.

Kritisk refleksjon over egen praksis er viktig i trening av disse. Dette gjelder også i forhold til økende krav fra annenlinjetjenesten. Mange problemstillinger som før hørte hjemme i sykehus, ivaretas nå i hovedsak av allmennpraktikerne. Primærlegen har en oppgave i å samle trådene fra organspesialistene. For å gjøre dette på en god måte, er det nødvendig at han dyktiggjør seg i sitt håndverk for fortsatt å bevare sin troverdighet og sikre seg samfunnets nødvendige tillit.

Anbefalte artikler