Allmennpraktikere, kommuneleger og sykehusleger - hvor forskjellige er de?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Med data fra Legekårsundersøkelsen sammenliknes 869 allmennpraktikere, 972 kommuneleger/bydelsleger og 3160sykehusleger med henblikk på demografiske forhold og opplevelse av sentrale trivselsmål i arbeidet. Allmennpraktikernetrives bedre i sitt arbeid og opplever en større grad av autonomi enn kommuneleger og sykehusleger. Kommuneleger angiret noe høyere stressnivå enn de to andre gruppene. Det er imidlertid ingen forskjell i generelt, subjektivt velvære.Allmennpraktikere bruker mer tid i direkte kontakt med pasienter, og er betydelig mer fornøyd med lønnen sin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media