Allmennpraktikere, kommuneleger og sykehusleger - hvor forskjellige er de?

Førde R, Aasland O Gjerløw, Akre V Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Med data fra Legekårsundersøkelsen sammenliknes 869 allmennpraktikere, 972 kommuneleger/bydelsleger og 3160 sykehusleger med henblikk på demografiske forhold og opplevelse av sentrale trivselsmål i arbeidet. Allmennpraktikerne trives bedre i sitt arbeid og opplever en større grad av autonomi enn kommuneleger og sykehusleger. Kommuneleger angir et noe høyere stressnivå enn de to andre gruppene. Det er imidlertid ingen forskjell i generelt, subjektivt velvære. Allmennpraktikere bruker mer tid i direkte kontakt med pasienter, og er betydelig mer fornøyd med lønnen sin.

Anbefalte artikler