Resepten som kommunikasjonsmiddel mellom lege og farmasøyt

Saanum DT, Mellbye K Svane Om forfatterne
Artikkel

Undersøkelse av feil og mangler på resepter

Sammendrag


Det er lang tradisjon for å skille oppgaven med å forskrive legemidler og å tilberede og utlevere legemidler. Ansvarsfordelingen mellom lege og farmasøyt har til hensikt å kombinere den unike viten som de to profesjoner innehar, for å sikre pasienten best mulig utbytte av legemiddelbehandlingen. For å oppnå dette er det imidlertid nødvendig med god kommunikasjon mellom de to profesjoner. I denne prosessen er resepten et viktig kommunikasjonsmiddel. Ved en gjennomgang av et større reseptmateriale ble det imidlertid funnet flere alvorlige feil og mangler på resepten, som kan ha store konsekvenser for pasienten dersom de ikke blir oppdaget på apoteket. Noen av feilene ble oppdaget rent tilfeldig.

Resepten gir ofte for få og mangelfulle opplysninger til at farmasøyten kan evaluere legens forskrivning på en forsvarlig måte. Korrekte resepter og utvidet bruk av resepten som et kommunikasjonsmiddel vil bedre farmasøytens muligheter til å følge opp legens forskrivning. Det bør satses på kvalitetssikring av rutiner både hos legen og i apoteket samt utvidet samarbeid mellom lege og farmasøyt. Apoteket bør få tilgang til relevante opplysninger om pasienten og legemiddelbruken for å kunne gi god informasjon og oppfølging av pasienten.

Anbefalte artikler