Resepten som kommunikasjonsmiddel mellom lege og farmasøyt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Undersøkelse av feil og mangler på resepter

  Sammendrag

  Det er lang tradisjon for å skille oppgaven med å forskrive legemidler og å tilberede og utlevere legemidler.Ansvarsfordelingen mellom lege og farmasøyt har til hensikt å kombinere den unike viten som de to profesjoner innehar,for å sikre pasienten best mulig utbytte av legemiddelbehandlingen. For å oppnå dette er det imidlertid nødvendig medgod kommunikasjon mellom de to profesjoner. I denne prosessen er resepten et viktig kommunikasjonsmiddel. Ved engjennomgang av et større reseptmateriale ble det imidlertid funnet flere alvorlige feil og mangler på resepten, som kanha store konsekvenser for pasienten dersom de ikke blir oppdaget på apoteket. Noen av feilene ble oppdaget renttilfeldig.

  Resepten gir ofte for få og mangelfulle opplysninger til at farmasøyten kan evaluere legens forskrivning på enforsvarlig måte. Korrekte resepter og utvidet bruk av resepten som et kommunikasjonsmiddel vil bedre farmasøytensmuligheter til å følge opp legens forskrivning. Det bør satses på kvalitetssikring av rutiner både hos legen og iapoteket samt utvidet samarbeid mellom lege og farmasøyt. Apoteket bør få tilgang til relevante opplysninger ompasienten og legemiddelbruken for å kunne gi god informasjon og oppfølging av pasienten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media