Mellbye K Svane

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mellbye K Svane

Saanum DT, Mellbye K Svane
20.08.1996
Undersøkelse av feil og mangler på resepter Sammendrag Det er lang tradisjon for å skille oppgaven med å forskrive legemidler og å tilberede og utlevere legemidler. Ansvarsfordelingen mellom lege og...