Mykofenolatmofetil - nytt immunsuppressiv

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Mykofenolatmofetil (MMF) omdannes raskt til mykofenolsyre (MPA), som er den aktive substans. Den immunsuppressiveeffekt utøves ved hemming av enzymet inosinmonofosfat-dehydrogenase; dette medfører redusert tilgjengelighet avguaninnukleotider og dermed nedsatt RNA- og DNA-syntese og celleproliferasjon, med en relativ selektivitet overforlymfocytter. De viktigste bivirkninger er leukopeni og ulike gastrointestinale bivirkninger. I tillegg kommer dengenerelle risiko for infeksjon samt maligne sykdommer som følge av langvarig immunsuppresjon. I tre størremultisenterstudier er det vist betydelig reduksjon av rejeksjonsepisoder i de første måneder etter nyretransplantasjonved bruk av mykofenolatmofetil. Dette medførte mindre bruk av steroider og lymfocyttantistoff. Bivirkningsfrekvensenvar imidlertid også høyere. Det var ikke signifikant bedret transplantatoverlevelse etter ett år.

  Transplantasjonsmiljøet her i landet har tradisjon for behandlingsprinsipper basert på bred konsensus. Det erforeløpig ikke funnet grunn til å innføre mykofenolatmofetil i den rutinemessige immunsuppresjon ved transplantasjon,men preparatet er tatt i bruk på spesielle indikasjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media