Mykofenolatmofetil - nytt immunsuppressiv

Bergan S, Albrechtsen D, Fauchald P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Mykofenolatmofetil (MMF) omdannes raskt til mykofenolsyre (MPA), som er den aktive substans. Den immunsuppressive effekt utøves ved hemming av enzymet inosinmonofosfat-dehydrogenase; dette medfører redusert tilgjengelighet av guaninnukleotider og dermed nedsatt RNA- og DNA-syntese og celleproliferasjon, med en relativ selektivitet overfor lymfocytter. De viktigste bivirkninger er leukopeni og ulike gastrointestinale bivirkninger. I tillegg kommer den generelle risiko for infeksjon samt maligne sykdommer som følge av langvarig immunsuppresjon. I tre større multisenterstudier er det vist betydelig reduksjon av rejeksjonsepisoder i de første måneder etter nyretransplantasjon ved bruk av mykofenolatmofetil. Dette medførte mindre bruk av steroider og lymfocyttantistoff. Bivirkningsfrekvensen var imidlertid også høyere. Det var ikke signifikant bedret transplantatoverlevelse etter ett år.

Transplantasjonsmiljøet her i landet har tradisjon for behandlingsprinsipper basert på bred konsensus. Det er foreløpig ikke funnet grunn til å innføre mykofenolatmofetil i den rutinemessige immunsuppresjon ved transplantasjon, men preparatet er tatt i bruk på spesielle indikasjoner.

Anbefalte artikler