Bergan S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bergan S

Bergan S, Albrechtsen D, Bentdal Ø
10.10.1999
Sammendrag Den immunsuppressive behandling ved organtransplantasjoner må være intensiv de første uker etter transplantasjon mens immunresponsen mot transplantatet er størst, deretter kan man redusere...
Bergan S, Albrechtsen D, Fauchald P
30.08.1996
Sammendrag Mykofenolatmofetil (MMF) omdannes raskt til mykofenolsyre (MPA), som er den aktive substans. Den immunsuppressive effekt utøves ved hemming av enzymet inosinmonofosfat-dehydrogenase; dette...