Kostveiledning etter strålebehandling for kreft i hode- og halsregionen

Løvik A, Almendingen K, Dotterud M, Førli L, Boysen M, Omarhus M, Jacobsen AB, Ose T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


24 inneliggende og 25 polikliniske pasienter ved Øre-nese-halsavdelingen, Rikshospitalet, ble etter strålebehandling randomisert til intensiv kostveiledning (individuelt tilpasset kostråd og instruksjon) eller avdelingens rutine-veiledning. Vurdert ved antropometri (vektendring, kroppsmasseindeks, hudfoldstykkelse, armmuskelomkrets) og rutinemessige blodprøver, var det ved seksukerskontroll færre underernærte blant dem som fikk intensiv, sammenliknet med vanlig, veiledning (p , 0,05). Polikliniske pasienter viste større vekttap enn inneliggende pasienter (p , 0,05). Inneliggende pasienter som fikk intensivert kostråd, var eneste pasientgruppe uten vekttap ved seksukerskontroll. Data fra denne undersøkelsen tyder på at intensiv kostveiledning kan bedre pasienters ernæringsstatus etter strålebehandling.

Anbefalte artikler