Har generalisten noen plass i fremtidens medisin?

Hjortdahl P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Struktur og innhold av helsetjenesten vil være i sterk endring i tiden fremover. Generalisten har en berettigelse i dette bildet bare hvis han blir oppfattet som viktig, nyttig og økonomisk forsvarlig av brukeren, av utøveren selv og av samfunnet.

Viktige utfordringer vil være hvordan pasienter opplever trygghet hos sin lege, primærlegens tilpasningsevne til den generelle samfunnsutvikling, og hvordan det offentlige ønsker å bruke allmennpraktikeren.

Som faglig altmuligmann vil en av primærlegens viktigste utfordringer være evnen til ærlig og forsvarlig vurdering av egen kompetanse og hva som skal være generalistens faglige anliggende. Den nye informasjonsteknologien kan bli generalistens beste allierte i kampen for å overleve.

Pasientens rolle endrer seg fra tålmodig pasient til bevisst forbruker. Allmennpraktikeren får en ny oppgave som veileder, rådgiver og pedagog overfor den enkelte pasient.

Det offentlige vil legge større vekt på brukermedvirkning, dokumentasjon av effekt, kvalitetssikring og kostnad-nytte-vurderinger. Nye måter å organisere helsevesenet på, med økt integrering av første- og annenlinjetjenesten, vil tvinge seg frem.

En av de viktigste utfordringene for allmennpraktikeren er å utvikle seg fra å være utpreget individualist til å bli lagspiller. Generalisten vil overleve i den nye helsetjenesten, men veien fremover blir turbulent.

Anbefalte artikler