Tinnitus - etiologi, diagnose og behandling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Øresus er lydinntrykk som oppfattes av individet, produsert av det auditive system som følge av en sykelig tilstand oguten noen form for utenforliggende akustisk eller elektrisk stimulering. 15% av den voksne befolkning har hatt øresus ikortere eller lengre perioder. Av disse har 3% kontinuerlig øresus med følgesymptomer som gir yrkes- ogfunksjonshemning, ca. 7000-10000 personer i Norge. Årsaker til øresus og sammenhenger med forskjellige typer hørselstapdiskuteres. Nøyaktig diagnostikk er viktig for behandlingen. Det finnes ingen enhetlig medikamentell eller operativbehandling. For dagens øresuspasient er aksept av tilstanden og læring av mestrings- og avspenningsteknikker vesentlig.Fysikalsk behandling og fysisk trening vektlegges. Aktiv behandling og regelmessig kontakt med fagmiljøet vil kunneredusere den yrkesmessige og sosiale funksjonshemning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media