Tinnitus - etiologi, diagnose og behandling

Arnesen A Rønning, Engdahl B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Øresus er lydinntrykk som oppfattes av individet, produsert av det auditive system som følge av en sykelig tilstand og uten noen form for utenforliggende akustisk eller elektrisk stimulering. 15% av den voksne befolkning har hatt øresus i kortere eller lengre perioder. Av disse har 3% kontinuerlig øresus med følgesymptomer som gir yrkes- og funksjonshemning, ca. 7000-10000 personer i Norge. Årsaker til øresus og sammenhenger med forskjellige typer hørselstap diskuteres. Nøyaktig diagnostikk er viktig for behandlingen. Det finnes ingen enhetlig medikamentell eller operativ behandling. For dagens øresuspasient er aksept av tilstanden og læring av mestrings- og avspenningsteknikker vesentlig. Fysikalsk behandling og fysisk trening vektlegges. Aktiv behandling og regelmessig kontakt med fagmiljøet vil kunne redusere den yrkesmessige og sosiale funksjonshemning.

Anbefalte artikler