"Stumme" områder i hjernen - en utfordring i allmennpraksis

Hoddevik GH Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Med utgangspunkt i to sykehistorier hentet fra Helsetilsynets klagesaker, pekes det på viktige symptomer som kan være tegn på funksjonssvikt i frontallappen eller temporallappen. Den ene pasienten døde som følge av en oversett hjerneabscess etter tre ukers sykehistorie. Tre leger overså viktige symptomer og tegn, og stilte diagnosen influensa begrunnet med at mange i nabolaget hadde det på den tiden. Den andre pasienten døde av tumor cerebri med epilepsi som hovedsymptom i flere måneder. Denne diagnosen ble oversett fordi legen hadde antatt at pasienten hadde et høyt alkoholforbruk.

Anbefalte artikler