Lokal helsestasjon for ungdom

Knoph I Viervoll, Nafstad P, Grindheim A, Tangen T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I 1990 åpnet Stovner bydel i Oslo en lokal helsestasjon for ungdom. Ved utgangen av 1993 hadde helsestasjonen registrert 975 besøk. 248 av 271 jenter som hadde vært til individuell konsultasjon hos lege, hadde debutert seksuelt. Av disse oppgav 40% utilstrekkelig prevensjonsbruk. Hyppigste kontaktårsaker var prevensjonsbehov (58%) og frykt for seksuelt overførbare sykdommer (21%). Registreringene viser at helsestasjonen når frem til unge, seksuelt aktive jenter som har behov for veiledning i prevensjon og seksuelle spørsmål.

Anbefalte artikler