Nafstad P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nafstad P

Steihaug S, Nafstad P, Vikse R, Beier RM, Tangen T
10.01.1998
Sammendrag I Stovner bydel er det siden 1990 gjennomført flere tiltak for å redusere fallskader blant eldre, blant annet er det gitt informasjon til eldre og til ansatte i eldreomsorgen om...
Knoph I Viervoll, Nafstad P, Grindheim A, Tangen T
30.06.1996
Sammendrag I 1990 åpnet Stovner bydel i Oslo en lokal helsestasjon for ungdom. Ved utgangen av 1993 hadde helsestasjonen registrert 975 besøk. 248 av 271 jenter som hadde vært til individuell...