Indikasjoner for prøvetaking til laboratorieundersøkelse for gonoré

Aavitsland P Om forfatteren
Artikkel

Nye anbefalinger fra Arbeidsgruppen mot gonoré

Sammendrag


Bare én av om lag 700 prøver som blir undersøkt i norske medisinsk-mikrobiologiske laboratorier med henblikk på gonokokker, er positiv. I 1995 ble det meldt bare 171 tilfeller av gonoré i Norge. I denne epidemiologiske situasjonen må den liberale bruken av rutineprøver vurderes på ny. Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) startet derfor arbeidet med å oppdatere de anbefalte indikasjonene for prøvetaking til laboratorieundersøkelse for gonokokker.

I samråd med en rekke eksperter innen medisinsk mikrobiologi, gynekologi, venerologi, allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag gir vi derfor anbefalinger om hvem som bør tilbys undersøkelse for genital gonokokkinfeksjon. Vi definerer kliniske indikasjoner og peker på viktigheten av aktiv smitteoppsporing og kontrollprøve etter behandling. Prøver til dyrking av gonokokker skal ikke lenger være en del av den rutinemessige undersøkelsen ved for eksempel prevensjonsveiledning, svangerskapskontroll, provosert abort eller generell helseundersøkelse.

Anbefalte artikler