Gjentatt måling av ejeksjonsfraksjon etter akutt hjerteinfarkt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammenlikning av måling med nukleærmedisinsk teknikk 1. og 8. uke

  Sammendrag

  Venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon ble målt med nukleærmedisinsk teknikk hos 54 pasienter med akutt, trombolytiskbehandlet hjerteinfarkt 7. dag. Ejeksjonsfraksjonsmålingene ble systematisk gjentatt åtte uker senere.Ejeksjonsfraksjonen hadde steget med $ 5 ejeksjonsfraksjonsenheter hos 17 pasienter (31%), hos 15 pasienter (28%) haddeden falt, mens hos 22 pasienter (41%) var den uendret.

  Vi sammenliknet de tre gruppene med henblikk på flere variabler uten å finne vesentlige forskjeller. Hos pasientenemed stigning i ejeksjonsfraksjonen var det imidlertid signifikant lengre latenstid fra smertedebut til oppstart avtrombolyttisk behandling enn hos dem med fall.

  Teoretisk kan stunning i myokard etter trombolyse og remodellering forklare endringene i ejeksjonsfraksjonen overtid.

  Gjentatt ejeksjonsfraksjonsmåling uker etter infarktet kan være nyttig for å fange opp pasienter med fallendeejeksjonsfraksjon i de tilfeller der revurdering av pågående behandling er særlig viktig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media