Gjentatt måling av ejeksjonsfraksjon etter akutt hjerteinfarkt

Høgalmen G, Erikssen G, Rollag A, Nerdrum HJ, Harket G Om forfatterne
Artikkel

Sammenlikning av måling med nukleærmedisinsk teknikk 1. og 8. uke

Sammendrag


Venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon ble målt med nukleærmedisinsk teknikk hos 54 pasienter med akutt, trombolytisk behandlet hjerteinfarkt 7. dag. Ejeksjonsfraksjonsmålingene ble systematisk gjentatt åtte uker senere. Ejeksjonsfraksjonen hadde steget med $ 5 ejeksjonsfraksjonsenheter hos 17 pasienter (31%), hos 15 pasienter (28%) hadde den falt, mens hos 22 pasienter (41%) var den uendret.

Vi sammenliknet de tre gruppene med henblikk på flere variabler uten å finne vesentlige forskjeller. Hos pasientene med stigning i ejeksjonsfraksjonen var det imidlertid signifikant lengre latenstid fra smertedebut til oppstart av trombolyttisk behandling enn hos dem med fall.

Teoretisk kan stunning i myokard etter trombolyse og remodellering forklare endringene i ejeksjonsfraksjonen over tid.

Gjentatt ejeksjonsfraksjonsmåling uker etter infarktet kan være nyttig for å fange opp pasienter med fallende ejeksjonsfraksjon i de tilfeller der revurdering av pågående behandling er særlig viktig.

Anbefalte artikler