Behandling av hyperaktivitet og oppmerksomhetssvikt med amfetamin

Stovner AM, Wyller T Bruun, Skulberg A, Os L, Korsmo G Om forfatterne
Artikkel

Erfaringer med fem voksne sikringsdømte

Sammendrag


Et syndrom preget av hyperaktivitet og oppmerksomhetssvikt (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) er relativt hyppig forekommende i barnepsykiatrien. Sentralstimulerende legemidler utgjør et viktig element i det samlede behandlingstilbudet til barn med denne lidelsen. Litteraturen indikerer at hos 30-50% vedvarer symptomer inn i voksen alder, at dette disponerer for psykiske problemer, misbruk og kriminalitet, og at også voksne pasienter kan ha nytte av behandling med sentralstimulerende legemidler. Vi diagnostiserte syndromet hos fem voksne menn som var sikringsdømt på grunn av alvorlig voldskriminalitet. Alle fikk behandling med amfetamin og viste god behandlingsrespons. To av pasientene har under pågående amfetaminbehandling gjennomgått en vellykket sosial rehabilitering, med en oppfølgingstid på mellom fire og seks år.

Anbefalte artikler