Behandling av hyperaktivitet og oppmerksomhetssvikt med amfetamin

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Erfaringer med fem voksne sikringsdømte

  Sammendrag

  Et syndrom preget av hyperaktivitet og oppmerksomhetssvikt (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) er relativthyppig forekommende i barnepsykiatrien. Sentralstimulerende legemidler utgjør et viktig element i det samledebehandlingstilbudet til barn med denne lidelsen. Litteraturen indikerer at hos 30-50% vedvarer symptomer inn i voksenalder, at dette disponerer for psykiske problemer, misbruk og kriminalitet, og at også voksne pasienter kan ha nytte avbehandling med sentralstimulerende legemidler. Vi diagnostiserte syndromet hos fem voksne menn som var sikringsdømt pågrunn av alvorlig voldskriminalitet. Alle fikk behandling med amfetamin og viste god behandlingsrespons. To avpasientene har under pågående amfetaminbehandling gjennomgått en vellykket sosial rehabilitering, med en oppfølgingstidpå mellom fire og seks år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media