Behandling av ukomplisert gonoré hos voksne

Aavitsland P, Høiby EA Om forfatterne
Artikkel

Nye anbefalinger fra Arbeidsgruppen mot gonoré

Sammendrag


Effektiv behandling er viktig for å opprettholde den lave insidensen av gonoré i Norge. Mer enn hvert fjerde tilfelle er nå forårsaket av en gonokokkstamme som er resistent mot standardbehandlingen med amoxicillin eller pivampicillin. Vi anbefaler derfor engangsdose med ciprofloxacin 500 mg eller ofloxacin 400 mg peroralt som nye førstevalg ved behandling av gonoré. Ved resistens mot fluorokinoloner og til gravide og ammende kvinner anbefales engangsdose med cefotaxim 500 mg eller spectinomycin 2 g intramuskulært.

Kontrollprøve skal tas for å oppdage resistente stammer eller reinfeksjoner og for å kunne friskmelde pasienten. Iherdig smitteoppsporing, om nødvendig i samarbeid med kommunelegen, er svært viktig ved gonoré.

Mikrobiologisk bekreftelse av diagnosen, resistensbestemmelse av bakterieisolatene og kontroll etter behandling er viktig for den løpende revurdering av disse anbefalingene.

Anbefalte artikler