Behandling av ukomplisert gonoré hos voksne

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nye anbefalinger fra Arbeidsgruppen mot gonoré

  Sammendrag

  Effektiv behandling er viktig for å opprettholde den lave insidensen av gonoré i Norge. Mer enn hvert fjerde tilfelleer nå forårsaket av en gonokokkstamme som er resistent mot standardbehandlingen med amoxicillin eller pivampicillin. Vianbefaler derfor engangsdose med ciprofloxacin 500 mg eller ofloxacin 400 mg peroralt som nye førstevalg ved behandlingav gonoré. Ved resistens mot fluorokinoloner og til gravide og ammende kvinner anbefales engangsdose med cefotaxim 500mg eller spectinomycin 2 g intramuskulært.

  Kontrollprøve skal tas for å oppdage resistente stammer eller reinfeksjoner og for å kunne friskmelde pasienten.Iherdig smitteoppsporing, om nødvendig i samarbeid med kommunelegen, er svært viktig ved gonoré.

  Mikrobiologisk bekreftelse av diagnosen, resistensbestemmelse av bakterieisolatene og kontroll etter behandling erviktig for den løpende revurdering av disse anbefalingene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media