Akutt hjerneslag

Slørdahl SA, Indredavik B Om forfatterne
Artikkel

Pasienter behandlet ved slagenheten i Trondheim

Sammendrag


Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i egne slagenheter har vist seg å redusere dødeligheten og bedre funksjonsnivået hos den enkelte.

Vi har gått igjennom resultatene av behandlingen hos de første 800 pasienter som har vært innlagt og registrert med akutt hjerneslag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA) i vår slagenhet. 791 pasienter (429 menn, 362 kvinner; gjennomsnittalder 72,3 år) oppfylte kriteriene for et akutt hjerneslag eller TIA. Av de 654 pasienter med akutt hjerneslag hadde 85 pasienter (13%) en intracerebral blødning, 439 (67,1%) thrombosis cerebri og 130 (19,9%) embolia cerebri. Et flertall av pasientene som var innlagt i slagenheten, kunne utskrives til hjemmet (55,4%), mens 23,6% ble utskrevet til et rehabiliteringsopphold. 48 (6,1%) av pasientene døde under oppholdet i sykehuset, mens dødeligheten hos dem med akutt hjerneslag var 7,2%. Gjennomsnittlig liggetid i slagenheten var 12,1 dager.

Undersøkelsen bekrefter de gode resultatene som oppnås ved behandling av akutte hjerneslag i egne slagenheter.

Anbefalte artikler