Akutt hjerneslag

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter behandlet ved slagenheten i Trondheim

  Sammendrag

  Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i egne slagenheter har vist seg å redusere dødeligheten og bedrefunksjonsnivået hos den enkelte.

  Vi har gått igjennom resultatene av behandlingen hos de første 800 pasienter som har vært innlagt og registrert medakutt hjerneslag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA) i vår slagenhet. 791 pasienter (429 menn, 362 kvinner;gjennomsnittalder 72,3 år) oppfylte kriteriene for et akutt hjerneslag eller TIA. Av de 654 pasienter med akutthjerneslag hadde 85 pasienter (13%) en intracerebral blødning, 439 (67,1%) thrombosis cerebri og 130 (19,9%) emboliacerebri. Et flertall av pasientene som var innlagt i slagenheten, kunne utskrives til hjemmet (55,4%), mens 23,6% bleutskrevet til et rehabiliteringsopphold. 48 (6,1%) av pasientene døde under oppholdet i sykehuset, mens dødelighetenhos dem med akutt hjerneslag var 7,2%. Gjennomsnittlig liggetid i slagenheten var 12,1 dager.

  Undersøkelsen bekrefter de gode resultatene som oppnås ved behandling av akutte hjerneslag i egne slagenheter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media